image
יחד נשמור על יערות הגשם

אני דורש\ת: להפסיק את כריתת היערות, להגביר את הפיקוח והאכיפה, ולהגן על החי והצומח ביער.​

בימים אלה בגרינפיס אוספים חתימות מכל רחבי העולם על מנת להיאבק למען היערות שלנו והחיים בהם.
יערות הם החמצן שלנו, הבית של בעלי החיים והמורשת שלנו לילדים שלנו.
ביחד איתך נוכל להיאבק למען העתיד שלהם.

image
שם פרטי
שם משפחה
אימייל
טלפון
אנחנו מבטיחים לא להעביר את הפרטים האלה לאף אחד. אנחנו מבקשים אותם רק כדי שנוכל להתקשר ולוודא שאכן מדובר בבן אדם לצורך התיקוף של החתימה. אנחנו לא מאלה שמתקשרים באמצע הלילה לוודא שאתם ערים. 
תאריך לידה
יערות בריאים הנם תנאי הכרחי להמשך קיומם של החיים על פני כדור הארץ. על מנת להגן על הריאות הירוקות שלנו, יש צורך ביצירת שמורות יער, הגברה של אכיפה ופיקוח כדי להגן על החי והצומח ביער. יער גשם מוגן הוא למעשה סוג של שלט ענק של ״נא לא להפריע״ סביב שטח מוגן בכדור הארץ, המאפשר לבעלי החיים והצמחים בו להמשיך לשגשג ולפרוח לטובת כולנו.

אני דורש\ת: להפסיק את כריתת היערות, להגביר את הפיקוח והאכיפה, ולהגן על החי והצומח ביער.​

בימים אלה בגרינפיס אוספים חתימות מכל רחבי העולם על מנת להיאבק למען היערות שלנו והחיים בהם.
יערות הם החמצן שלנו, הבית של בעלי החיים והמורשת שלנו לילדים שלנו.
ביחד איתך נוכל להיאבק למען העתיד שלהם.

שם פרטי
שם משפחה
אימייל
טלפון
אנחנו מבטיחים לא להעביר את הפרטים האלה לאף אחד. אנחנו מבקשים אותם רק כדי שנוכל להתקשר ולוודא שאכן מדובר בבן אדם לצורך התיקוף של החתימה. אנחנו לא מאלה שמתקשרים באמצע הלילה לוודא שאתם ערים. 
תאריך לידה
כל הזכויות שמורות לגרינפיס ישראל