image
מצב חירום! עוצרים את הרס האמזונס ומצילים חיים!
עכשיו, כשהאמזונס שוב בוער, יער הגשם הגדול בעולם, החיוני לאקלים, לחי ולצומח על פני כדור הארץ, חייב את העזרה שלך. היום, יותר מתמיד, זה הזמן לפעול! 
כצעד מיידי, אנו דורשים משר החקלאות, אלון שוסטר:
  1. לחייב יבואנים ורשתות שיווק לאמץ כללי סחר הוגן שאינו כולל פגיעה סביבתית והרס יערות.
  2. לחייב שקיפות מלאה על מקור מוצרי הבקר המגיעים לישראל ולאסור כניסת מוצרים מחברות מעורבות בהרס יערות.
image
שם פרטי
שם משפחה
מייל
טלפון
utm_source
utm_medium
utm_campaign
image
האמזונס נתון למתקפה בלתי פוסקת: הממשל הברזילאי בראשות הנשיא בולסונרו נמנע מאכיפת החוקים המגנים על שמורות הטבע ביער ומאפשר את ההרס שלו תוך פגיעה חמורה באוכלוסיות הילידים באזור. 

בולסונרו פועל, גם במחיר של חיי אדם, בשירות תעשיות נצלניות ומזהמות. האמזונס נחרב ונשרף בראש ובראשונה על מנת לפתח חקלאות תעשייתית ולספק את הביקוש העולמי הגדל לבשר. בשנה שעברה בכל דקה נכרתה חלקת יער באמזונס בגודל של שני מגרשי כדורגל! כ-1,000 עצים נכרתו בכל דקה! השנה המצב רק החמיר.
image
להמשך מגמות ההרס הנוכחיות תהיה השפעה אדירה על האקלים, על המגוון הביולוגי ועל הבריאות שלנו. תוך עשרים שנה, האמזונס עלול להגיע לנקודת האל חזור ולהפוך מיער גשם שוקק לסוואנה יבשה. הרס יערות העד ובראשם האמזונס פוגע בתפקיד החיוני שלהם לחיים על פני כדור הארץ כקולטי גזי חממה וכבית לעשרות אלפי מינים של צמחים ובעלי חיים. הרס היערות גם חושף אותנו יותר ויותר למאגרים מסוכנים של נגיפים העלולים להתפרץ ולגרום לנזקים בריאותיים.
image
בגרינפיס מובילים מאבק בינלאומי במערכת החולה המאפשרת ניצול תעשייתי בלתי מרוסן של משאבי הטבע ואת הרס האמזונס כשגם לישראל יש יד בדבר: שורה של יבואנים ישראלים מייבאים עשרות אלפי טונות של בקר מחברות ששותפות להרס יער האמזונס. בראש הרשימה תאגיד המזון הענק, JBS , שרוכש בקר מחוות שפועלות באופן בלתי חוקי בשמורות טבע באמזונס ומעסיק שם עובדים בתנאי עבדות.
image
חייבים לעצור את זה!
מחובתו של משרד החקלאות לוודא שישראל מפסיקה להיות שותפה להרס יערות האמזונס ובכלל להרס יערות ומערכות אקולוגיות חיוניות לכדור הארץ. על משרד החקלאות לדרוש מכל יבואן להמציא את האישורים המעידים באופן וודאי כי הבקר לא גדל על חורבות יער.
אנו גם פונים לאותם יבואנים ישראלים בדרישה להפסיק לאלתר לרכוש בקר מחברת JBS, לקחת אחריות ולא לרכוש משום חברה שקשורה להרס היערות.
image
תמונת לווין
כצעד מיידי, אנו דורשים משר החקלאות, אלון שוסטר:
  1. לחייב יבואנים ורשתות שיווק לאמץ כללי סחר הוגן שאינו כולל פגיעה סביבתית והרס יערות.
  2. לחייב שקיפות מלאה על מקור מוצרי הבקר המגיעים לישראל ולאסור כניסת מוצרים מחברות מעורבות בהרס יערות.
פעילי גרינפיס בירושלים
שם פרטי
שם משפחה
מייל
טלפון
utm_source
utm_medium
utm_campaign
כל הזכויות שמורות לגרינפיס ישראל