image
מחלצים אנשים
ולא תאגידים!
image

הפגיעה הכלכלית הנלוות למשבר הקורונה היא חסרת תקדים בהיקפה. כעת, ממשלת ישראל, כמו ממשלות רבות בעולם, נאלצת להכניס את היד עמוק לכיס על מנת לחלץ את המשק מהבוץ. 

עכשיו זה הזמן לבחור: האם אנחנו מחלצים את תאגידי העבר או בונים יחד את העתיד.


אני דורש/ת מהממשלה:

לא לחילוץ תאגידים מזהמים,     

לא ליד חופשית לשוק לסכן את כספינו בהשקעות בהם.

כן לחילוץ אנשים, לעזרה לחשופים ביותר.

כן, להידוק הרגולציה ולאיסור השקעות בלתי אחראיות בדלקים מזהמים.

כן למעבר לכלכלה דלת פחמן וצודקת כדי להיטיב עם הציבור ולהתמודד עם משבר האקלים וזיהום האוויר.
שם פרטי
שם משפחה
אימייל
טלפון
utm_source
utm_medium
utm_campaign
image

ניסיון העבר מלמד שממשלות מעניקות בעת משברים הטבות בסכומי עתק דווקא לתאגידים, ובכללם תאגידים מזהמים ולא לאלו החשופים ביותר לנזקי המשבר: שכירים, עסקים קטנים, קשישים ועוד. 

 

ממשלת ישראל מיטיבה מזה שנים עם התעשיות המזהמות ביותר במשק ובצל משבר הקורונה, זה שוב קורה.

כך גם יצחק תשובה וקבוצת דלק נהנים מהטבות מפליגות מהמדינה, שנים שהוא משקיע את כספי הפנסיה שלנו בפיתוח שדות גז ונפט בארץ ובעולם, תוך סיכון כלכלי גבוה ותרומה לזיהום האוויר ולהחרפת משבר האקלים. 

משבר הקורונה קירב את הקץ: ריסק את שוק הנפט העולמי ומביא את קבוצת דלק על סף קריסה. למרבה הצער, המדינה כבר נחלצת לעזרתו של תשובה והחליטה להעניק לו מתנה בסך 270 מיליון ש"ח לבנית הציבור להובלת הגז למצרים.

 

הגרוע אולי עוד לפנינו: הזרמה ישירה של כספי ציבור כדי לחלץ את תשובה מהבוץ. בפעם שעברה התספורת עלתה לנו 1.4 מיליארד ש״ח. הסדר חוב נדיב נוסף יגרום לכולנו להקריב חלק מהפנסיה, מהעתיד שלנו.

עכשיו זה הזמן לבחור: האם אנחנו מחלצים את תאגידי העבר או בונים יחד את העתיד.


דורשים היום מהממשלה:
הצילו אנשים ולא תאגידים
שם פרטי
שם משפחה
אימייל
טלפון

כל הזכויות שמורות לגרינפיס ישראל