image
image
image

הכתם הזה לא יירד. שטייניץ, עצור את את אסון הנפט באזור ים המלח!

אני דורש/ת מיובל שטייניץ, שר האנרגיה, לבטל לאלתר את הרישיונות לחיפוש וכרייה של פצלי שמן בכל הארץ לרבות במישור רותם!

שם פרטי *
שם משפחה *
מייל *
טלפון *
image
אזור ים המלח הוא אחד מפלאי הטבע הייחודים עלי אדמות ופנינת טבע ייחודית בישראל. אלא שכבר עשרות שנים שהוא קורבן לפעילות תעשייתית אגרסיבית, פוגענית ומסוכנת בניצוח ״כימיקלים לישראל״, התאגיד בבעלות משפחת עופר.
image
לאורך השנים ממשלות ישראל נתנו יד חופשית לתאגידים לנצל את משאבי הטבע הציבוריים של אזור ים המלח ולגרוף לכיסם רווחי ענק תוך הפקרות סביבתית מוחלטת.
image
אזור ים המלח, המוכה גם כך מתהליך יובש מתמשך בעקבות משבר האקלים וייבוש אקטיבי של תאגיד כי״ל, ניצב כעת בפני סכנת חורבן חדש, אם תאושר תוכנית חברת רא"ם להפקת נפט מפצלי שמן בשיטה הרסנית ומיושנת באתר רותם.
כריית פצלי שמן ברותם תרעיל את האוויר ואת הקרקע של האזור. ניצול דלק כה מזהם יחזיר את ישראל עשרות שנים אחורה בזמן שהעולם נאבק במשבר האקלים ועובר לאנרגיה מתחדשת.
image

הכתם הזה לא יירד. שטייניץ, עצור את את אסון הנפט באזור ים המלח!

אני דורש/ת מיובל שטייניץ, שר האנרגיה, לבטל לאלתר את הרישיונות לחיפוש וכרייה של פצלי שמן בכל הארץ לרבות במישור רותם!

image
שם פרטי *
שם משפחה *
אימייל *
טלפון *

כל הזכויות שמורות לגרינפיס ישראל